Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності (далі – Політика) містить відомості про те, яку інформацію ми отримуємо і збираємо, коли ви користуєтеся Сайтом, і які варіанти і права ви маєте щодо цієї інформації. Ми сподіваємося, що ці відомості допоможуть Вам приймати усвідомлені рішення щодо наданої нам особистої інформації. Відповідно до застосовуваного законодавства про персональні дані ми просимо вас ознайомитися з основними положеннями Політики. Справжня Політика конфіденційності діє відносно всієї інформації, включаючи персональні дані в розумінні чинного законодавства (далі – Персональна інформація), яку Адміністрація сайту https:/dvagusya.com.ua/ може отримати про Вас під час використання Вами цього Сайту. Використання сайту https://dvagusya.com.ua/ означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації. У разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання даного ресурсу і негайно покинути Сайт.

1. Персональна інформація користувачів, яку отримує і обробляє Сайт

1.1. В рамках цієї Політики під «персональними даними користувача» розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку Ви надаєте про себе самостійно, коли залишаєте коментар на Сайті (ім’я);

1.1.2. Дані, які автоматично передаються Сайтом, коли Ви використовуєте його за допомогою встановленого на Вашому пристрої програмного забезпечення, в тому числі IР-адреса, інформація про браузер користувача (або іншої програми за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту), час доступу, адреса запитуваної сторінки .

1.2. Справжня Політика може бути застосована тільки до сайту https://dvagusya.com.ua/ і не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями (в тому числі рекламним), доступним на сайті https://dvagusya.com.ua/. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть відбуватися інші дії. Передача інформації особистого характеру при відвідуванні сторонніх сайтів, включаючи сайти компаній-партнерів, навіть якщо інший веб-сайт містить посилання на Сайт або на Сайті є посилання на ці веб-сайти, не підпадає під дії даного документа. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за дії інших веб-сайтів.

2. Цілі збору і обробки персональної інформації користувачів

2.1. Адміністрація Сайту збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для стабільної роботи Сайту і працюють на ньому сервісів. Це необхідно нам для того, щоб краще розуміти, як Ви контактуєте з Сайтом, а також для того, щоб удосконалювати, змінювати або іншим чином поліпшувати Сайт в інтересах всіх користувачів, робити його зручніше.

3. Умови обробки персональної інформації користувача і її передачі третім особам

3.1.Адміністрація Сайту не розкриває і не передає надану Вами особисту інформацію за винятком випадків, передбачених законодавством України, або якщо відвідувач дав на це свою згоду.

3.2.В щодо персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. 3.3. Сайт має право передати персональну інформацію користувача третім особам в наступних випадках:

  • 3.3.1 Користувач висловив свою згоду на такі дії, шляхом згоди виразилося у наданні таких даних;
  • 3.3.2 Передача необхідна в рамках використання користувачем Сайту, або для надання послуги користувачеві;
  • 3.3.3 Передача передбачена Українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;
  • 3.3.4 З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Сайту або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Угода Сайту.
  • 3.5. При обробці персональних даних користувачів Сайт керується Федеральним законом РФ «Про персональні дані».

4. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів

Адміністрація Сайту приймає розумні і необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

5. Зміна Політики конфіденційності, за чинним законодавством

5.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією.

5.2. До цій Політиці і відносинам між користувачем і Сайтом, що виникають у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, застосовується законодавство України.

6. Ваші права

У разі якщо це передбачено чинним законодавством, Ви маєте право на доступ до Вашої Персональної інформації, що обробляється Адміністратором Сайту відповідно до цієї Політикою. Якщо це передбачено застосовуваним законодавством, Ви маєте право:

  • вимагати видалення Вашої Персональної інформації;
  • вимагати обмежень на обробку Вашої Персональної інформації;
  • заперечувати проти обробки Вашої Персональної інформації.

Відкликання згоди на обробку Персональної інформації не вплине на законність будь-обробки, яку ми проводили до відкликання, а також не вплине на обробку Вашої особистої інформації, що проводиться відповідно до іншими законними підставами обробки, відмінними від згоди. Адміністрація Сайту буде виконувати зазначені запити відповідно до чинного законодавства. Для здійснення вищезазначених прав своє прохання через форму:

DvaGusya